Ako si v športe stanoviť cieľ, ktorý aj splníte?

Ako si v športe stanoviť cieľ, ktorý aj splníte?

V športe je jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu dobrý cieľ. Bez neho si nevytvoríte dobrý tréningový plán a váš tréning tak nebude mať ani hlavu, ani pätu. Pravdepodobne ste to už veľakrát počuli. Viete si však cieľ stanoviť tak, aby ste ho aj splnili? Jednoduché riešenie – stačí si ho stanoviť múdro, a to pomocou metódy SMART cieľov.

SMART ciele

Okrem toho, že slovo smart znamená po anglicky múdry, šikovný alebo inteligentný, je v tomto prípade aj skratkou vytvorenou z prvých písmen vlastností, ktoré správne stanovený cieľ musí mať. Cieľ musí byť:
  • S (specific) – konkrétny,
  • M (measurable) – merateľný,
  • A (attainable) – dosiahnuteľný,
  • R (realistic) – reálny,
  • T (timely alebo tangible) – časovo naplánovaný, ohraničený alebo  hmatateľný, uchopiteľný, nie abstraktný.
Jednoduchá metóda, ktorá vám pomôže plniť stanovené ciele Jednoduchá metóda, ktorá vám pomôže plniť stanovené ciele

Čím konkrétnejšie, tým lepšie

Áno, snívanie môže športovca motivovať, pri stanovovaní si cieľov však určite platí, že čím konkrétnejšie si ich nastavíte, tým jednoduchšie ich splníte. Preto sa pri uvažovaní o tom, čo chcete dosiahnuť, snažte pomenovať to konkrétnymi slovami a číslami. Vyhnite sa použitiu neurčitých vyjadrení ako trochu zrýchliť, niečo vyhrať, nejaký ďalší pokrok, viac váhy, a pod. Nahraďte ich konkrétnymi cieľmi, napr. vyhrať preteky XY, ktoré sa uskutnočnia 15.8.2016, do 1.7.2016 zrýchliť o 3 %, a pod.

Čo sa dá zmerať, sa dá aj zlepšiť

Cieľ musí byť aj merateľný.  Nestačí povedať, že v ďalšej sezóne sa chcete zlepšiť. Musíte stanoviť aj presné časové obdobie a percentuálnu alebo inak číselne vyjadrenú mieru zlepšenia. Takto nastavený cieľ budete môcť jednoducho merať, kontrolovať a v konečnom dôsledku aj splniť.
Športové výsledky a štatistiky Zapisujte si športové výsledky.

Len to, čo sa dá dosiahnuť

Zbytočne si budete plánovať niečo, čo sa z nejakých objektívnych dôvodov nedá dosiahnuť. Radšej objektívne zhodnoťte svoje silné a slabé stránky a vyberte si spomedzi nich oblasť, na ktorej sa oplatí pracovať. Potom si pri tvorbe cieľa stanovte konkrétne čiastkové úlohy a rozvrhnite si ich plnenie do časového plánu. Každý čiatková úloha musí byť, tak ako aj hlavný cieľ, dosiahnuteľná.

Lepší vrabec v hrsti ako olympijské zlato na streche

V súvislosti s dosiahnuteľnosťou cieľov je logickým pokračovaním aj ich reálnosť. Pracovať na plnení snov, ktoré zatiaľ nie sú reálne, vám zoberie veľa síl, ktoré by ste inak mohli venovať práci na dobre nastavenom reálnom cieli. Na svoje sny však určite nezabúdajte. Už v ďalšej sezóne sa z nich vďaka dobre nastaveným cieľom minulej sezóny môžu stať reálne a dosiahnuteľné ciele.

Dajte si termín

Asi mi dáte za pravdu, že s blížiacim sa termínom ukončenia úlohy väčšina ľudí pracuje omnoho disciplinovanejšie, svedomitejšie a usilovnejšie. Prečo to nevyužiť aj pri plnení športových cieľov? Stanovte splneniu všetkých svojich cieľov pevné termíny (napr. dátum účasti na pretekoch), zapíšte si ich do kalendára, tréningového denníka, zoznamu úloh alebo plánovača a nastavte im poriadne hlasnú pripomienku. Skúste si hneď teraz stanoviť jeden múdry cieľ na najbližšie obdobie a hneď si ho aj zapíšte do tréningového denníka. Ešte dôležitejšie než získavať nové vedomosti je čo najskôr ich začať používať v skutočnom živote. Držím palce.

Tagy článku: