Spiroergometria a záťažové testy pre športovcov

Spiroergometria a záťažové testy pre športovcov

Spiroergometria je preventívne vyšetrenie určené pre športovcov. Vďaka tomuto záťažovému testu získate informácie o telesnej výkonnosti a reakcii tela na pohybovú záťaž. Je vhodné nielen pre profesionálnych športovcov, ale aj aktívnych ľudí a ľudí s nadváhou, ktorí chcú efektívnejšie trénovať.

Čo je to spiroergometria

Odborné vyšetrenie známe pod názvom spiroergometria je zamerané na vplyv tréningovej záťaže na organizmus človeka a metabolickej flexibility. Sleduje reakcie tela na záťaž a vypovedá o tom, kedy telo spaľuje tuky, ako využíva zdroje energie, ako pri pohybe pracuje kardiovaskulárny systém a pľúca. Analyzuje úroveň trénovanosti športovca a poskytuje informácie, ktoré pomôžu skvalitniť tréningový proces. Výsledky tohto testovania sú užitočné pre profesionálnych vytrvalostných športovcov, rekreačne aktívnych ľudí a tých, ktorí sa snažia pohybom schudnúť. 


Ako prebieha spiroergometrické vyšetrenie

Komplexné záťažové testy sa skladajú z niekoľkých vyšetrení. Medzi odporúčané patrí EKG, vyšetrenie pulzovej frekvencie, biochemický krvný obraz, antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI), kľudové vyšetrenie pľúc a vyšetrenie tlaku krvi. Po prvotných vyšetreniach nasleduje samotná spiroergometria, teda zhodnotenie úrovne trénovanosti na ergometri.

Počas testu športovec dýcha do špeciálnej masky, ktorá analyzuje jeho dýchanie, výmenu plynov v pľúcach a objem pľúc. Dokáže tiež zistiť maximálnu spotrebu kyslíka (VO2 max). Na začiatku vyšetrenia ide športovec na bežiacom páse v nízkej rýchlosti, pokojne kráča. Každú minútu rýchlosť stúpa a záťaž na telo sa zvyšuje. Cieľom testovania je vydržať čo najdlhšie a dosiahnuť čo najvyššiu rýchlosť behu alebo záťaže na bicykli. 

Toto vyšetrenie je možné vykonať aj na bicyklovom ergometri s meraním wattov miesto rýchlosti, čo je vhodné predovšetkým pre cyklistov a triatlonistov. Po ukončení aktívnej fázy sa pokračuje sledovaním regenerácie tela, teda prechod naspäť do kľudového režimu. Následne sú výsledky konzultované so športovcom. Ako také priroergonomické vyšetrenie prebieha si pozrite v ilustračnom videu.

Aké údaje nájdete vo výsledkoch spiroergometrie

Výsledné údaje sa budú líšiť v závislosti od konkrétnej kliniky, v ktorej diagnostiku absolvujete. Medzi základné výsledky vyšetrenia patrí:

  • Maximálna spotreba kyslíka (VO2 max) - množstvo kyslíka, ktoré vaše telo spotrebuje pri najväčšom zaťažení.
  • Anaeróbny prah (ANP) - najvyššia dosiahnuteľná intenzita zaťaženia (napríklad najvyššia bežecká rýchlosť), ktorú dokážete udržať po dobu 40 - 60 minút.
  • Aeróbny prah (AP) - miera intenzity zaťaženia, ktorá vyžaduje nižšiu spotrebu kyslíka, pričom telo využíva ako primárny zdroj energie tuky.
  • Maximálna pulzová frekvencia (maxPF) - frekvencia pulzov pri najvyššej dosiahnutej záťaži.

Prečo sú záťažové testy pre športovcov dôležité

Záťažové testy sú vhodné pre všetkých športovo aktívnych ľudí. Spiroergometria a k nej prislúchajúce testy kontrolujú váš celkový zdravotný stav omnoho dôkladnejšie, ako prehliadka u všeobecného lekára. Dozviete sa presné informácie o tom, aké účinky má bicyklovanie na vaše telo, pri akej rýchlosti behu spálite najviac tukov alebo ako vo vašom tele prebieha regenerácia tesne po záťaži. Množstvo informácií, ktoré vďaka tomuto testu získate, pomôžu vám alebo vášmu trénerovi zostaviť najlepší tréningový plán. Test vám prezradí, pri akom tempe, záťaži a pulzovej frekvencii je pre vás vhodné trénovať.