Bežecké zranenie: bežecké koleno

Bežecké zranenie: bežecké koleno

Syndróm bežeckého kolena sa nazýva aj femoropatelárny syndróm alebo bolesť vonkajšej strany kolena. Spôsobuje bolesť prednej strany kolena, pričom postihnutí ju často môžu opisovať ako keby vychádzala spoza jabĺčka.

Príznaky

  • Bolesť pod jabĺčkom alebo po stranách jabĺčka,
  • pukavý zvuk pri ohnutí kolena,
  • opuch.

Príčiny

Bežecké koleno je zvyčajne výsledkom neschopnosti jabĺčka správne nasledovať polohu kolena. Pod pojmom sledovať rozumieme pohyb jabĺčka v drážke na stehennej kosti pri flexii a extenzii kolena.
Bežecké zranenia a bežecké koleno Zranenia kolena pri behu patrí k najhorším komplikáciám pre športovca
Pri ohybe kolena sa štruktúry v jeho okolí starajú o priamy pohyb jabĺčka v spomínanej drážke. Ak je niektorá zo štruktúr v okolí kolena príliš napnutá alebo oslabená, tak sa tento nerovnomerný stav podpíše ťahaní jabĺčka do strán od drážky. Výsledkom je zvýšenie tlaku, trenie a podráždenie chrupavky.
Správna voľba bežeckej obuvi Aj nesprávna bežecká obuv môže mať vplyv na vznik bežeckého kolena

Prevencia

  • Štvorhlavý sval stehna udržiavať v dobrej kondícii pomocou posilňovacích cvikov,
  • beh vykonávať vo vhodnej obuvi, ktorá vám poskytuje potrebnú oporu.