Oravský polmaratón

  • Základné informácie
Názov:
Oravský polmaratón
Typ:
Beh
Termín konania:
19.05 2018 - 19.05 2018
Štartovné:
10€/12€
Web podujatia:
Organizátor:
Popis:
Usporiadateľ : Občianske združenie „4TIME“,J.Ťatliaka 1785/6,02601 Dolný Kubín Termín : 19.5.2018 (sobota) – 10.00hod. Miesto : Tília kemp Gäceľ – 2 km pri Dolnom Kubíne Prihlášky : Registrovať sa môže každý záujemca  na adrese :  www.4time.sk Informácie môžete smerovať na e-mail : info@4time.sk alebo na čísle +421 907844223 Doprava : Každý pretekár sa prepravuje na štart preteku (Tília kemp) na vlastné náklady. Parkovanie osobných áut je možné v areáli kempu, resp. v priestoroch priľahlého parku Štartovné : Každý pretekár štartuje na vlastné náklady. Poplatok za štart je 10,- EUR ,ktoré pretekár  uhradí  prevodom na bankový účet organizátora do 17.5.2018 V deň štartu je cena štartovného 12,- EUR. V cene štartovného je okrem porcie jedla a fľašky minerálnej vody ,pre každého bežca  pripravený štartovací balíček (taška so športovými reklamnými predmetmi od našich partnerov). Štartovací  balíček vieme prihláseným v deň preteku garantovať iba prvým 20-tim pretekárom.Ako suvenír  pre každého pretekára je štartovné číslo s logom behu. Pri prihlásení a zaplatení štartovného do 15.4.2018 môže navyše toto  číslo získať aj s vytlačeným svojim menom. Úhradu štartovného  prosíme realizovať na č.účtu : VÚB  3055687755/0200 resp.IBAN: SK5302000000003055687755  SWIFT:SUBASKBX Do poznámky k platbe prosíme uviesť celé meno prihláseného pretekára Zdravotné zabezpečenie : Zdravotná služba v priestoroch štartu a cieľa preteku Web :Ostatné informácie spolu s výsledkovou listinou  behu a fotografiami nájdete na web stránke : www.4time.sk Predpis : Preteká sa podľa pravidiel atletiky a smerníc tohto predpisu. Upozornenie :  Každý pretekár  štartuje na vlastné nebezpečenstvo za plnej premávky na ceste s rešpektovaním  Zák.č.725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných  komunikáciách. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku súvisiace s účasťou na podujatí alebo cestou a pohybom v mieste konania. Ubytovanie : Záujemcovia  o ubytovanie bungalového typu  priamo v kempe (www.kemptilia.sk) môžu zaslať rezerváciu na  e-mail: info@kemptilia.sk alebo telefonicky na +421 917 798 826 alebo na  +421 907 339 051 Dĺžka trate :      21,1 km a  10 km Časový rozpis: 8.00 – 9.30 hod. prezentácia v Tília kempe Gäceľ 9.50 hod. – nástup na štart behov na 21,1km a 10 km 10.00 hod. – štart preteku súčasne na 21,1km aj na 10km 13.00 hod. – vyhlásenie výsledkov 13.30 hod. -  losovanie tomboly o ceny  od našich sponzorov Popis trate :  Asfaltový  podklad. Tília kemp Gäceľ – Dolný Kubín (obrátka na nábreží Oravy) Polmaratón - 4kolá. 10km - 2kolá Organizátor si vyhradzuje právo zmeny  trasy trate. Profil trate : Pre polmaratón  a 10km je prevýšenie 95m. Spôsob merania času : Časomiera s čipmi. Každý pretekár na štarte obdrží čip, ktorý je po dobehnutí do cieľa povinný vrátiť organizátorovi. Občerstvenie : Občerstvovacie stanice -Tília kemp Gäceľ (každé kolo cca 5km),Po preteku bude pre každého štartujúceho pripravený obed. Kategórie : Polmaratón A – muži (39rokov a mladší) B – muži (40 - 49rokov) C – muži (50 - 59rokov) D – muži (60rokov a starší) E – ženy  (39rokov a mladšie) F – ženy  (40rokov a staršie) Beh na 10km G - muži (bez rozdielu veku) H - ženy (bez rozdielu veku) V prípade nižšieho počtu pretekárov ako 5 v jednej kategórii, si usporiadateľ vyhradzuje právo zlúčiť kategórie ! Ceny : Pre  prvých troch bežcov v každej kategórii  - športové poháre, diplom a darčekové predmety. Pre bežca s najlepším časom pre polmaratón aj behu na 10km - športové tričká a darčekové predmety. Protesty : Prijíma riaditeľ preteku do 10 minút po skončení pretekov

Navigácia

Magazíny