Korzo beh

  • Základné informácie
Názov:
Korzo beh
Typ:
Beh
Termín konania:
22.04 2018 - 22.04 2018
Štartovné:
7€/5€
Web podujatia:
Organizátor:
Korzo beh
Telefón organizátora:
Web organizátora:
Popis:

Organizátor: OC Korzo Prievidza , Martin Urbanovský , tel. : 0908 732 781 e-mail: urbanovsky.martin@centrum.sk , web: www.korzobeh.sk Miesto: parkovisko vedľa OC Korzo v Prievidzi (bočný vchod)

Termín:         22.4.2018 Prezentácia: 8:00- 9:45 hod. Areál OC Korzo Prievidza Štart:            10:00 hod. hlavný beh, 10:20hod. hobby beh, 12:00hod. detské behy

Dĺžka tratí:     9,5 km (hlavný beh) cez Vendelína 3 km (hobby beh) cez Mestský park 50m – 800m mládežnícke kategórie vedľa rieky Nitra

Terén:            HLAVNÝ BEH : asfalt (cca 50%) + terén (cca 50%) HOBBY BEH : asfalt (cca 95%) + terén (cca 5%) DETSKÉ BEHY : asfalt (100%)

Kategórie:       juniori 1999 a ml. juniorky 1999 a ml.            9,5 km muži A 1979 - 1998 ženy E 1984 - 1998        9,5 km muži B 1969 - 1978 ženy F 1969 - 1983        9,5 km muži C 1959 - 1968 ženy G 1959 - 1968       9,5 km muži D 1958 a starší ženy H 1958 a staršie  9,5 km hobby beh - bez rozdielu veku (muži)            3,0 km hobby beh- bez rozdielu veku (ženy)             3,0 km NOVINKA- rodinný beh *                                3,0 km

                      Chlapci 2013 - 2014 Dievčatá 2013 - 2014 50m Chlapci 2011 - 2012 Dievčatá 2011 – 2012 150m Chlapci 2009 – 2010 Dievčatá 2009 – 2010 300m Chlapci 2007 - 2008 Dievčatá 2007 – 2008 400m Chlapci 2005 – 2006 Dievčatá 2005 – 2006 600m

                      Chlapci 2003 – 2004 Dievčatá 2003 – 2004 800m

* Beh pre rodiny je súťaž vypísaná pre pretekárov v kategórii hobby beh (3km). Podmienkou účasti sú min. dvaja členovia rodiny (bez rozdielu pohlavia), ktorým sa sčíta umiestnenie. Pretekať môžu viacerí členovia, ale do poradia budú bodovať len dvaja najrýchlejší. V prípade rovnosti bodov s inou rodinou, bude rozhodovať umiestnenie najlepšieho člena rodiny. Členovia rodiny automaticky súťažia aj v súťaži jednotlivcov. Z toho dôvodu pri prezentácii, treba uviesť rovnaký názov rodiny u všetkých členov.

Štartovné:       7€ - on-line prihlásenie (úhrada prevodom) do 18.4.2018, do 22:00hod.     9,5 km 8€- prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                                              9,5 km 5€ - on-line prihlásenie (úhrada prevodom) do 18.4.2018, do 22:00hod.     3,0 km 6€- prihlásenie na mieste (úhrada na mieste)                                               3,0 km Detské kategórie bez štartovného ( prihlásenie na mieste, alebo on-line)

*Štartovné zahŕňa občerstvenie na trati a v cieli + guláš+ účastnícka medaila + štartovné číslo s menom**, ktoré ostáva pretekárom. ** Meno na štartovnom čísle budú mať len tí pretekári, ktorí uhradia platbu na účet do 10.4.2018

Ceny:               1.-3. miesto trofejové poháre v každej kategórii (trať 9,5 km a 3,0 km + rodinný beh) 1.-10.miesto abs. poradie muži fin. odmeny (len trať 9,5 km) 1.-5. miesto abs. poradie ženy fin. odmeny (len trať 9,5 km) Absolútny víťaz a víťazka putovný pohár (trať len 9,5 km) 1.-3. miesto medaile (detské kategórie) NOVINKA- tajná prémia pre najrýchlejšieho pretekára a pretekárku

Finančné odmeny:           Muži: 60€,50€, 30€, 20€,15€, 14€, 13€, 12€,11€, 10€ (celkové poradie)

                                         Ženy: 60€, 50€, 30€, 20€, 15€ (celkové poradie) Časový harmonogram: 08:00-9:30 prezentácia (hlavný beh, hobby beh) 08:00-9:30 1.prezentácia (detské behy) 09:50-09:55 výklad tratí (hlavný beh, hobby beh) 10:00 štart (hlavný beh) 10:15 štart (hobby beh) 10:25-10:30 predpokladaný príchod 1.pretekára na 3,0km 10:35- 10:40 predpokladaný príchod 1 pretekára na 9,5km 11:00- 11:45 2. prezentácia (detské behy) 11:15 predpokladaný príchod posledného pretekára 11:20- 12:00 vyhodnotenie výsledkov : hlavný beh+ hobby beh 12:00 štart detské behy 12:30- 13:00 Vyhodnotenie výsledkov: detské kategórie Počas celých pretekov bude program spestrený atrakciami pre deti, ako aj kultúrnym programom

* Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu v prípade, ak to uzná za vhodné z dôvodu zachovania bezpečnosti a plynulosti organizácie pretekov. Časový limit na zdolanie hlavného behu je určený na 2hodiny. Následne pretekár bude stiahnutý z trate.

Dôležité informácie:

  • Online prihlásenie: Pretekári majú možnosť prihlásiť sa na preteky prostredníctvom online registrácie za podmienky, že vyplnia on-line prihlasovací formulár. Informácie o prevode nájdu pretekári po vyplnení formulára priamo na stránke behu. V prípade zmeny, alebo ak pretekár zaplatil štartovné a nemôže prísť na preteky, prosím kontaktujte organizátora prostredníctvom mailu: urbanovsky.martin@centrum.sk do 19.4.2018 do 22:00hod. Po tomto termíne sa účtuje storno poplatok vo výške 100%.
  • Meranie času: elektronicky pomocou čipov na štartovnom čísle
  • Parkovanie: parkovanie bude umožnené na parkovisku SC Korzo. Pozor, treba sa riadiť pokynmi usporiadateľa a tolerovať dočasné dopravné značenie.

Upozornenie:

  • Prihlásením na preteky dávam súhlas so spracovaním poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom  podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.
  • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené na zdraví a majetku pretekárov a rovnako ani za divákov, ktorí sa zúčastnia podujatia.
  •  Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady a zodpovednosť. Poistenie- každý účastník je povinný zabezpečiť si individuálne poistenie
  • Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov polície a pokyny organizátorov.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na pozmenenie a doplnenie týchto propozícii

Navigácia

Magazíny