Ďakujem, tréner

  • Základné informácie
Názov:
Ďakujem, tréner
Typ:
Nominácie
Termín konania:
30.11 2017 - 30.11 2017
Štartovné:
Zdarma
Organizátor:
OZ Ladies Gym&Zdravie, Fight Club Sakura Vinnica Ukraina, Nico Security
Popis:
Máme veľa trénerov detí a mládeže a ich úsilie stojí za to, aby sme ich ocenili aspoň slovom „Ďakujem, tréner“. Do podujatia chceme zapojiť detské a mládežnícke kluby v okrese Martin a okolí. Titul Tréner detí a mládeže okresu Martin za rok 2017 môže získať tréner alebo trénerka z akéhokoľvek športového odvetvia. Prvý traja dostanú krásny pohár, diplom a medailu. Tak neváhajte a prihláste do súťaže svojho obľúbeného trénera či trénerku.  
Názov:
Ako nominovať trénera
Typ:
Tréner roka
Termín konania:
30.11.2017
Popis:
Nominovať trénera detí a mládeže môže ktokoľvek – deti, ich rodičia, funkcionári oddielov aj verejnosť –  do 30.11.2017. Vyhlásenie výsledkov prebehne v polovici mesiaca december 2017. Nominovaný tréner musí spĺňať nasledovné podmienky: pravidelne vedie aspoň jedného zverenca vo veku od 3 do 15 rokov, má viac ako 18 rokov, trénuje deti v akomkoľvek športe, ktorý zastrešuje nejaký športový zväz, nemusí mať licenciu a pôsobí v Martine alebo okolí. Prihláste svojho trénera a zašlite údaje o ňom (meno a priezvisko, vek, počet zverencov, športové odvetvie, príp. výsledky) na email alex.group01@gmail.com do 30. novembra 2017.

Navigácia

Magazíny