Coretraining alebo tréning na spevnenie stredu tela

Coretraining alebo tréning na spevnenie stredu tela

Posilňovanie stredu tela (z angl. core) patrí v kondičnom tréningu k relatívne novým pojmom. Princípom je spevnenie, resp. aktivizácia určitých svalov, ktorá vedie k stabilite axiálneho systému, možnosti vyvinúť väčšiu silu na perifériách a lepšej ekonomike pohybu. Coretraining, čiže tréning stredu tela, vychádza z prvkov jogy, pilatesu, možno aj niektorých bojových umení, ale v dnešnej dobe zahŕňa široký záber cvičení s rôznymi pomôckami.

Tréning stredu tela

Veľa autorov definuje stred tela ako množstvo rôznych svalov, ktoré stabilizujú chrbticu a panvu a trup ovládajú po celej dĺžke. Považuje sa zaň oblasť, kde sa v pokojnom postoji nachádza ťažisko. Ide o systém svalov, ktoré stabilizujú polohu, pohyb panvy a chrbtice. Pri stoji v pokoji sa v strede tela nachádza aj ťažisko tela a z neho vychádzajú všetky pohyby.
Balančný tréning Stred tela je kľúčom aj pre udržanie rovnováhy

Svaly stredu tela

Zoznam svalov, ktoré tvoria stred tela, nie je presne určený. Najčastejšie sa uvádzajú tieto svaly:
 • svaly brucha,
 • vzpriamovače chrbtice,
 • bedrové svaly,
 • hruškovitý sval,
 • dvojhlavý sval stehenný, poloblanitý a pološlachovitý sval,
 • ohýbače a priťahovače panvy.

Svaly stredu tela zodpovedajú za:

 • schopnosť človeka stáť vzpriamene,
 • kontrolu pohybu,
 • prenášanie energií,
 • presúvanie telesnej hmotnosti,
 • ochranu chrbtice a vnútorných orgánov.

Problémy spôsobené nedostatočne vyvinutým stredom tela:

 • bolesť v krížovej oblasti,
 • preťaženie brušnej oblasti,
 • preťaženie ohýbačov, adductorov (priťahovačov), abductorov (odťahovačov) stehna,
 • vychýlenie panvy.
  Cvičenie na fitlopte Každá poloha je v dôsledku gravitácie čiastočne balančným cvikom.

Coretraining a balančné techniky

Každá poloha, resp. pohyb, sa v dôsledku gravitácie dá považovať za určitú formu balansovania. Platí teda, že i statická poloha má svoju dynamiku, keď musíme koordinovane zapojiť svaly tak, aby sme danú polohu udržali. Ak zmenšíme plochu opory, tak logicky sťažíme balansovanie, a tým pádom sa cvik stáva intenzívnejším, resp. efektívnejším.

Základné pravidlá pre cvičenie s balančnými pomôckami

 • Cvik vykonávame v relatívne statickom režime.
 • Zaradujeme cviky lokálneho ale aj celostného charakteru, kde balansujeme s polohou celého tela alebo jeho časti voči podložke.
 • Pri zapojení končatín vyberáme symetrické, ale aj asymetrické pohyby.
 • Dodržiavame správne držanie tela v začiatočnej polohe.
Cviky, ktoré sú súčasťou tréningu stredu tela, môžeme zamerať buď na izolované malé svaly, či naopak na celé svalové skupiny. Tréning s balančnými pomôckami zahŕňa cviky, pri ktorých sa snažíme o udržanie správnej polohy tela alebo segmentu v statickej polohe, alebo o udržanie správnej polohy tela alebo segmentu tela pri dynamickom cvičení.